Sostre de fusta a mida per a una terrassa

Sostre de fusta per a una terrassa

Sostre de fusta fet a mida per a cobrir la terrassa del nostre client. Construïda i instal·lada completament per Fustes Güell, aquest sostre està fet de fusta de pi, tractat amb el seu corresponent tractament d'autoclau per a atorgar-li resistència en exterior i envernissat amb un vernís fosc que seguia l'estil de la casa.

Instal·lat completament pels nostres muntadors, el muntatge d'aquest sostre fet a mida es va dur a terme sense més incidències. La presa de mides per a construir-lo es va dur a terme a càrrec pel David, curós i minuciós com ningú.

Usos

No cal dir l'espai guanyat per l'immoble després de cobrir la terrassa. Un espai aprofitat tant a l'estiu com a l'hivern, on després de instal·lar-hi els focus corresponents, es va convertir en un espai de luxe.

  • Client : Particular
  • Any : 2014
  • Duració : 1 mes