Llenyer exterior de fusta fet a mida

Llenyer exterior

Aprofitant la sortida d'un garatge en desús, el client va optar per donar-li més sortida al garatge i guanyar espai per a guardar la llenya. Construït en fusta de roure local, i tractada amb fungicida per la alta humitat i temperatura de la zona, aquest llenyer tindrà una durabilitat mínima de 30 anys sense desperfectes, només la capa habitual de vernís per contrarestar l'efecte del sol.

Usos

Tot i que el client volia un espai per a guardar-hi la llenya, en el seu interior té un parell de seccions per ser utilitzades com a traster.

  • Client : Particular
  • Any : 2017
  • Duració : 1 setmana